Log In

signup-top.png

Select Your Language
signup-bot.png

signup-top.png

Newsletter Sign Up
Name
Email
signup-bot.png

Öğretmenler
Recep Cifter

Recep Tamer Çifter

Country: Turkey
Time Zone: (GMT +3:00) Baghdad, Riyadh, Moscow, St. Petersburg
Skype: receptamercifter
Email: receptamercifter@yahoo.com
Website:
Twitter: https://twitter.com/RecepTamrCifter
Authorised to teach: Levels: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, Seraphic Tour of The Solar System. Seraphim Blueprint Fusion, Sera-Med

 

BAŞLANGIÇ


1966 Yılında İstanbul’da doğdum.Küçük yaşalarımdan itibaren yaşadığım bazı uhsal(Sprituel) deneyimlerim beni 990 yılında Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneğine(Günümüzdeki ıyla Biyay Vakfına) yönlendirdi.Burada derneğin başkanı olan dünyanın ve Türki’yenin gelmiş geçmiş en büyük medyumlarından ve isiyatörlerinden gün Arıkdal(1936-1996)başta olmak üzere çok değerli uml;stadlardan Ruhçuluk,Okültizim,Ezoterizm,Medyumluk ,Ruhsal Şifacılık gibi bir çok bilgilerin teoririk ve pratik eğitimlerini 1990-1994 yillari arasında aldım.hsal Bilgilere, Ruhsal Şifacılığa olan ilgim ve merakım beni 1996 yilinda Usui Reiki Ruhsal Gelişim ve Şifa Sistemini araştırmaya yönlendirdi.1999 yılın Usui Reiki 1.Aşamaya Uyumlandım.Usui Reiki Ruhsal Gelişim ve Şifa Sistemiyle 3 Yıl Süren yoğun uygulamalarım ve eğitimlerimin sonucunda 2001 yılında Usui Reiki Ruhsal Gelişim ve Şifa Sisteminin Öğretmenliğine inisiye edildim.Daha sonra sırasıyla Karuna Reiki,Seichim/Sekhem Reiki,Kundalini Reiki,Magnified Healing,Ama-Deus Guarani Şaman Şifa Sistemi, Ra Sheeba,Kundalini Reiki,Lightarian Reiki,Lightarian Angel Links sistemlerinin öğretmenlik düzeyine kadar inisiye oldum.Bu sistemlerle ilgili uygulamalar yapmaya ve eğitimler rmeye başladım.

MELEKLERLE ÇALIŞMALARIM

Ruhsal Şifa çalışmalarına başladığımda çok daha daha derin “Ruhsal Seviyede” Karmayla(Geçmiş hayatlardan kaynaklanan çeşitli sorunlar) ilgili stalıkların ve sorunların çok daha etkili şifalanabilmesi için “Koruyucu Melekler ve Başmeleklerle” çalışmam gerektiğini anladım.Bu nedenle “Koruyucu Melekeler ve Başmeleklerle” rlikte Karmadan kaynaklanan stalıkların ve çeşitli sorunlarla gili Ruhsal Şifa çalışmalarıma 2001 yılından itibaren başladım.2006 yılının mayıs ayında bir bayan öğrencime yaptığım karma şifa terapisi sırasında Önce Başmelek Cebrail(Gabriel) sonrada Başmelek Uriel’le Medyumsal bağlantı kurduk.Yine birlikte çalıştığım bayan arkadaşımla(Daha sonra onunla birlikte Seraphim Blueprit Öğretmeni olduk) Başmelek Uriel’den Kanser Hastalığının Şifalandırılmasına yönelik yeni bir şifa sistemiyle ilgili bilgiler almaya başladık.Çok kısa bir süre sonra Başmelek Metatron,Başmelek Mikail,Başmelek Rafael ğer Başmeleklerle ve Melekler Aleminin diğer üyeleriyle cedil;ok değişik düzeylerde ve konularda kanallık çalışmaları yapmaya başladık.Meleklerle yaptığımız kanallık çalışmalarımızı duyarak bize çeşitli konularda başvuran danışanlarımıza Meleklerlerin verdiği bilgiler ve yönlendirmeler çerçevesinde nışmanlık hizmeti rmeye başladık.Başmelekler ve Melekler Alemiyle ptığımız kanallık çalışmalarımız çerçevesinde,Başmeleklerle Karma Şifa Çalışması Koruyucu Meleklerle Yeniden Bağlantıtı Kurma ve Meleklerle Ruhsal Farkındalık Çalışmaları adını verdiğimiz Ruhsal cedil;alışmalarımıza ve Danışmanlık hizmetlerimize bayan arkadaşımla birlikte halen vam ediyoruz.

SERAPHIM BLUEPRINT İLE TANIŞMA SÜRECİM VE ÜRKİYE’DE SERAPHIM BLUEPRINT EĞİTİMLERİMİZ NASIL BAŞLADI

Meleklerle ç lışmalarımız başladıktantan sonra bize şifalan k ve çeşitli konularda bize danışmak isteyen danışanlarımız bizim Meleklerle çalıştığımızı öğrendiklerinde kendileride Meleklerle bağlantı kurmak ve çalışmak istediklerini bize söylüyorlardı.Ben ve birlikte arkadaşım bildiği z yöntemlerle danışanlarımıza yardımcı olmaya başladık.Bazı danışanlarımız Meleklerle bağlantı kurma ve onların enerjileriyle çalışma konusunda çok istekli e yetenekliyken çoğunlukla Melekle e bağlantı kurma ve onların enerjileriyle çalışma konusunda korku ve çekingenlik içinde olduklarını gördük.

Bunun üzerine ben çeşitli kaynaklardan insanların Meleklerle ç k daha kolay ve g&uu ;venli bağlantılar kurabileceği bir yöntem bulma araştırmalarıma başladım.İnternette 2011 yılında aylar süren araştırmalarım sonucunda Seraphim Blueprint sisteminin web sitesini buldum.Seraphim Blueprint web sitesindeki açıklamaları bir arkadaşıma tercüme ettirdikten sonra Seraphim Blueprint Melek-Enerji-Şifa adlı kitabin İngilizce nüshasını internet acılığıyla yurt dışından getirttim.Seraphim Blueprint Sistemini anlatan kitabi da inceleyerek bu kitabıda en uygun zamanda yayinlatmaya karar verdim.Başmeleklerle yaptığım kanallık çalışmalarımız sırasında Seraphim Blueprint Sisteminin Türkiye’ye getirmek ounusunda olumlu me jlar aldıktansonra,ilk aşamadaki araştırmalarım sonucunda Seraphim Blueprint Sisteminin Kurucusu olduğu için sistemin bütününe hakim olduğunu gördüğüm Seraphim Blueprint Sisteminin Kurucu Bayan Ruth Rendely’e üst üste 3 davet email yolladım. yan Ruth Rendely’den 3 emailimden sonra cevap emaili geldi:Kendisnin çok sık yolculuklar yapmak istemediğini ama beni dünyanın her yerinde Seraphim Blueprint Sisteminin bütün seviyelerini öğretmeye yetkili olan özel bir Seraphim Blueprint öğretmenine yönlendireceğini bana g&ou ;nderdiği emailinde belirtiyordu.Çok kısa bir süre sonra sevgili öğretmenimiz Alex Brandin benimle Facebook aracılığıyla bağlantı kurdu Alex Brandin’in benimle yaptığı 7 ay s&uu ;ren email yazışmalarımız sonucunda Türkiye’ye gelip Seraphim Blueprint eğitimleri yapmaya karar verdi.Böylece 2012 ve 2013 yıllarinda yoğun olarak süren bir eğitimden son ben ve 21 arkadaşım Seraphim Blueprin Sisteminin 1.Seviye(Level)Öğretmenliği eğitim ve nisiyasyonlarını Mayıs 2013 tarihinde aldık.Bu arada 1 yıl süren yoğun bir tercüme ve hazırlık çalışmamızdan sonra Seraphim Blueprint Sisteminin Kurucusu Bayan Ruth Rendely’in yazdığı SERAPHIM BLUEPRINT Melek-Ene i- Şifa adlı kita mızda Mayıs 2013 yılında yayınlandı ve satışa sunuldu.

Bu vesileyle Türkiye’de kurucusu olduğu Seraphim Blueprint Sistemini Türkiye’de öğretilmesine izin vererek dünya çapında en etkili ve ünlü Seraphim Blueprint Öğretmenimiz Alex Brandın’ı workshoplar düzenlemek için Türkiye’ ye yönlendiren Seraphim Blueprint Sistemini Kurucusu Bayan Ruth Rendely’ye çok teşekkür ederim.Dünya çapında Seraphim Blueprint eğitimleriyle ilgili çok yoğun eğitim programları olmasına rağmen bana güvenerek Türkiye’de Seraphim Blueprint eğitimleri vermeyi kabul eden,Türkiye’de yaşadığı bazı zorluklara rağmen yılmadan bir çok özverilerde bulunarak Seraphim Blueprint Sisteminin bütün aşamalarının eğitimlerini veren ve halen bu eğitimlerini büyük fedakarlıklar yaparak sürdüren Sevgili Öğretmenimiz Alex Brandın’a çok teşekkürler ediyorum.Türkiye’deki workshoplarımızın planlanması aşamasında Seraphim Blueprint web sitesinin Türkçe sayfasını hazırlayan ve Seraphım Blueprint Çalışma kitaplarını Almanca’dan Türkçe’ye tercüme ederek Türkiye’deki worshoplarımızın sağlıklı, uuml;zel ve &ccedi abucak oluşmasında katkısı olan Seraphim Blueprrint Öğretmeni Nur Ozan’a teşekkür ederim.Benim ısrarlı ricalarımı kırmayarak Kurucu Bayan Ruth Rendely’in yazdığı SERAPHIM BLUEPRINT Melek-Enerji-Şifa kitabını 1 sene s& ml;ren titiz ve yoğun bir &cced ;alışma süreci sonucunda tercüme eden Seraphim Blueprint Öğretmeni Bayan Özden Öke’ye teşekkür ederim.Seraphim Blueprint hakkında başalangıçta az bilgileri olmasına rağmen Seraphim Blueprint workshoplarına katılan ve Türkiye’de Seraphim Blueprint Sisteminin “Öncüsü” olan bütün Seraphim Blueprint Uygulayıcı ve Öğretmenlerine çok teşekkürler ediyorum.İyiki varsınız.Siz olmasaydınız Seraphim Blueprint Türkiye’de yerleşemezdi.Türkiye'de İstanbul'da ilk defa Seraphim Blueprint workshoplarını yapmak için çalışırken kurucusu ve yönetici olduğu İstanbul’daki Bilgi Paylaş Kişisel Geli m merkezinin tüm olanaklarını benim isteğim üzerine bizim kullanımımıza açan,Seraphim Blueprint Workshoplarımızın yapılmasına olanak sağlayan Bayan Dina Mizrahi’ye çok teşekkürler ederim.

SERAPHIM BLUEPRINT BENİM İÇİN NE İFADE EDİYOR VE SERAPHIM BLUEPRINT NEDEN ÖĞRENİLMELİ

2010 yılında illk defa Seraphim Blueprint’in kendi web sitesinden ve kitabından okuduğum bilgilerden anladımki Seraphim Blueprin kökenleri Atlantise uzanan ve ordanda ortadoğunun kadim(eski) dini inanç sistemlerini çok derinden etkilemiş.Seraphim Blueprint Sistemini aşama aşama öğrenip uygulamalar yapmaya başladıkça Seraphim Blueprint Sistemini Türkiye’e gelmesine öncülük ederek ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım.Bu süreçte Seraphim Blueprint enerjileriyle yaptığım çalışmalar sayesinde Seraphim Blueprint Sistemiyle ilgili o rak kendi Ruhsal Geçmişimle ilgili olarak beni hayretler iç de bırakan birçok bilgileride öğrendim.Edindiğim bu bilgiler sayesinde özel bir ilgi ve çekim duyduğumuz Ruhsal Enerjilerin bizler için çok daha derin anlamlar içerebileceğini çok daha iyi anlamış oldum.Seraphim Blueprint Enerjileriyle çalışmalarım sonucunda Ruhsal Enerjilere ve Bilgilere bakış açım büyük ölçüde değişti ve dönüşüme uğradı.Dünyamızın ve Türkiye'mizin içinde bulunduğu zorlu geçiş süreci ve bu süreçte İnsanlığın içinde bulunduğu çeşitli zorlu arı aşmada Seraphim Blueprint Bilgilerinin ve Enerjilerinin Dünya İnsanlığına Yüce ALLAH’ın Seraphim Meleği aracılığıyla Bayan Ruth Rendely eliyle verilmiş olan ldquo; uuml;yük Bir Fırsat ve Şans” olduğuna yürekten inanıyorum.Seraphim Blueprint Bilgileri ve Enerjilerinin (bu sis me inisiye olanlar için) insanları Ruhsal ve Fiziksel Olarak “Çok Y&u l;ksek Ruhsal Tekamül Aşamalarına” çok güvenli ve sağlam olarak fırlatabilen “Sapan Etkisi” olarakda tanımlayabileceğim potansiyelleri vardır.Bu potansiyell i kullanmak tabiki insanların özgür iradesine ve çalışkanlığına bağlıdır.Seraphim Blueprint Dünya İnsanlığının “Mucize” olarak tanımlayabileceği deneyimlere ve değişimlere sağlam güvenilir bir kapılar açar.Sizleri,"Bilincinizi ve Ruhsallığınızı En YüksekRuhsal Gelişim Düzeylerine Çıkaracak Olan Güçlerinizi Kuşanabilmeniz için sizlere Seraf Meleği tarafından sunulan Seraphim Blueprint'in 6 Seviyesinin Kapıları " açmaya,Ruhsal ve Fizksel düzeyde “Işık” olmaya,hayatınızı her yönden "Mucizelere" açmaya davet ediyorum.Sonsuz Işık ve Sevgi Sizlerle Olsun.Ve Öyledir.

SERAPHIM BLUEPRINT SİSTEMİMİZLE İLGİLİ ALDIĞIM DİĞER EĞİTİMLER

Sreaphim Galaktik Tur(Ruth Rendely'den),Seraphim Blueprint İleri İyileştirme(Alex Brandin'dan),Seraphim Toprak Ananın Koruyucuları(Alex Brandin'dan),Seraf İle Güneş Sisteminde Yolculuk(Alex Brandin'dan),Füzyon(Alex Brandin'dan),Seraphic Light(Tom Rigler'den)

SERAPHIM BLUEPRINT 1-6'SEVİYELER WORKSHOPLARIM HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERIM

Türkiye’nin her yerinde Seraphım Blueprint Sisteminin 1- 6 Seviyelerini(Level's)birebir worskshop olarak Türkçe d inde yapı rum.Guruplar halinde Workshoplar ve uzaktan internet aracılığı birebir veya guruplar halinde bulundukları yerde eğitimlerde veriyorum.Uzaktan eğitimlerimi internetten Skype aracılığıyla yapıyorum.
Uzaktan yaptığım Seraphim Blueprin
imlerimin ücretlerini posta,banka havalesi ve PayPal aracılı yla alıyorum.
Başvurularınız ve daha ayrıntılı b
r almak için :
Cep Tel: 0537 693 63 59
Email
ptamercifter@yahoo.com<
kype: receptamercifter
Faceb
ttps://www.facebook.com
cepTamerCifter

Eğitim Tarihleri
Powered by Full Partner